Iconenatelier Jan Verdonk en de Online Iconenschool  : voor cursussen en workshops

 
 
 

Hier kan men lezen over iconen, schildertechniek en orthodoxe kerk; er is ook een fotogalerij en de online opleiding van het atelier.

De cursussen worden gegeven in Amsterdam, Utrecht, Overveen en in een klooster tijdens de zomer. U leert de techniek van het traditionele iconenschilderen, wat inhoudt: zo weinig mogelijk synthetische stoffen en geen kant-en-klare fabrieksverven gebruiken maar zelf temperaverf aanmaken van niet meer dan eidooier, azijn en pigment. Deze oude schildertechniek staat garant voor het voortzetten van de iconentraditie in zuivere vorm en is voor de orthodoxe kerken waar de iconen vereerd worden een must. De lessen gaan vergezeld van uitvoerige inleidingen over kerk-, kunst- en wereldgeschiedenis in relatie tot de iconen, orthodoxe spiritualiteit, materiaalkennis, anatomie, kleurenleer en Byzantijnse muziek. De houten plank die we krijgen is al voorbewerkt met krijt en lijm, en we kunnen er direct de voortekening op aanbrengen. Dan vergulden we met bladgoud, waarna we vlakken kunnen gaan inschilderen. In de les maken we een eenvoudige icoon. iconenatelierBeginners en gevorderden werken naast elkaar en krijgen individuele begeleiding.

Zij die misschien niet wekelijks willen of kunnen schilderen, maar wel kennis willen maken met de techniek, kunnen voor de korte workshop kiezen.

Voor Jan Verdonk speelt zijn orthodoxie een rol bij het schilderen. Iconen zijn afbeeldingen van Christus, Maria, engelen, heiligen en bijbelse taferelen. Ze gunnen een blik in de mystieke wereld, want de afgebeelde heiligen leven in het eeuwige licht.

Curriculum Vitae

jan v

In 1971 begon ik mijn theologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde tegelijkertijd L.O. Tekenen omdat schilderen mijn hobby was. Ik studeerde af met hoofdvak kerk- en dogmengeschiedenis van Byzantium en de vroege middeleeuwen in West-Europa. Mijn hoofdvakscriptie was het unie-concilie van Florence (1437-39), waarop alle dogmatische en rituele verschillen tussen Rome en Orthodoxie aan de oppervlakte kwamen. Mijn boek Schisma is daar een resultaat van. Mijn bijvak was Nieuwgrieks.

Tot 1987 heb ik gewerkt op het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, dat bekend is als Het Bureau in de boeken van J.J.Voskuil.

Nu terugkijkend: tot 1990 bleef ik al deze 20 jaar schilderen, maar de motivatie zakte geregeld in. Toen ontmoette ik in Athene mijn leraar Neoklis Kolliopoulos, de succesvolste iconenschilder van zijn tijd, die me een maand in huis nam. Ik werd professional bij terugkeer in Nederland. In 1993 werd ik orthodox in de kerk van vader Georgios Perris in Utrecht met de naam Ioannis. In de orthodoxe kerk van Amsterdam werd ik in 2001 koorzanger onder Pandelis Voulgarakis en na diens overlijden en een jaar studie koordirectie ook koorleider en psaltis (cantor) in 2007.

In 1994 exposeerde ik op een groepsexpositie van het bulletin Eikonikon in Zuid-Scharwoude. Zo raakte ik toen bekend met de Nederlandse iconenschilders en maakte exposities met hen. Van 1997-99 volgde ik drie “orthodoxe leergangen” iconenschilderen bij Bernard Frinking, een leerling weer van de schilder-theoloog L.Ouspensky uit de “Parijse school”, om ook Russisch te leren schilderen.

In 2001 startte ik de Iconenschool met reeds 30 cursisten. In enkele seizoenen liep dat aantal op tot 70. Dus in de laatste 20 jaar waren er wel 2000 cursisten. Met hen maakte ik grote exposities in o.a. Zuid-Scharwoude, Vianen, Utrecht en Rolduc, en solo in o.a. Lochem, Amstelveen en Voorschoten. Ik ontvang waardering voor mijn werk in Rusland, Griekenland en de hele wereld. Op mijn website staan 45 artikelen over iconenzaken. Ik ben actief op Facebook, zie ook mijn pagina's Online Iconen School en Icon Studio Amsterdam

*Voor nieuws abonneert u zich hier op de nieuwsbrief (klik op link of stuur op andere wijze een bericht aan janverd@xs4all.nl).

*Zet mijn website bij uw Favorieten (Ctrl+D).

Een bezoek aan het atelier is mogelijk na telefonische afspraak via tel. 020-6259644.